Advokatska kancelarija Dvornić


Razumemo značaj vašeg putovanja i tu smo da vas vodimo korak po korak ka tom cilju.

Advokatska kancelarija Dvornic sa sedištem u Beogradu je fokursirana na imigraciono pravo, privredno pravo, radno pravo i pravo nekretnina. Naš cilj da klijentima kako pravnim tako i fizičkim licima pomognemo u započinjanju poslovanja i života u Srbiji i sa velikim brojem osnovanih kompanija i preko 5.000 izdatih privremenih boravaka i radnih dozvola možemo se pohvaliti da je iskustvo na našoj strani.

Advokatksa kancelarija Dvornić zastupa mnogobrojna pravna lica od kojih su neka uključena u strateške infrastrukturne projekte u Srbiji i tom prilikom pruža sveobuhvatnu pravnu uslugu radi regulisanja prava stranaca u našoj državi i privrednog poslovanja.

Isto tako naša advokatska kancelarija pruža usluge u oblasti imigracionog prava i velikom broju fizičkih lica koja borave ili planiraju nastavak života u Srbji na osvnovu spajanja porodice, vanbračne zajednice, studiranja, vlasništva nad nepokretnosti i dr.Advokat Đorđe Dvornić


Osnivač advokatske kancelarije „Dvornić“, Advokat Đorđe Dvornić diplomirao je na Pravnom fakultetu, Univerzitata u Beogradu 2014. godine.

Pripravnički staž je završio kod poznatog beogradskog advokata Tome File u advokatskoj kancelariji „FILA“, gde je stekao neprocenjivo znanje i iskustvo iz različitih oblasti. Dalju profesionalnu karijerijeru nastavio je u Halk banci, a nakon toga i u jednoj od većih advokatksih kancelarija u Beogradu „Aleksić“.

Nakon sticanja iskustva u pružanju pravnih usluga i savetovanju klijenata u različitim oblastima, početkom 2020. godine advokat Đorđe Dvornić odlučio je da osnuje svoju advokatsku kancelariju „Dvornić“, koja se bavi pružanjem pravnih usluga stranim fizičkim i pravnim licima, pružanjem sveobuhvatne usluge u oblasti imigracionog prava i prava stranaca, korporativnog prava prava i nekretnina i zakona o radu i zapošljavanju.

Usluge pravnog savetovanja koje pružamo uvek su usmerene na potrebe naših klijenata, a naš pristup je proaktivan i usmeren na rešavanje problema. Naši klijenti cene našu sposobnost da im pružimo jasno razumljive savete i preporuke i da im pružimo adekvatnu pravnu pomoć.

Poslovna komunikacija odvija se na srpskom, engleskom i turskom jeziku.


Kako do nas?