Česta pitanja


1. Kojim se pravom bavi vaša advokatska kancelarija?


 


Advokatska kancelarija Dvornić je specijalizovana za imigraciono prava i pravo stranaca, privredno pravo, radno pravo i imovinsko pravne odnose, a za ostale oblasti kao što su pravo intelektualne svojine, poresko pravo, krivično prava sarađujemo sa drugim advokatskim kancelarijama i na taj način pružamo klijentu sveobuhvatnu uslugu na jednom mestu.

2. Da li mi je potreban advokat prilikom regulisanja boravka i rada u Srbiji?


 


Naša advokatska kancelarija pruža sveobuhvatnu uslugu izdavanja jedinstvene dozvole i svih drugih vrsta boravaka i na taj način ćemo vam uštedeti vreme i lišiti vas mučenja oko neophodne paprilogije, a vaš zadatak je samo da nam potpišete punomoćje.

3. Kako se podnosi zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole?


 


Izdavanje jedinstvene dozvole se podnosi isključivo elektronski, a advokat to može umesto vas uraditi preko advokatskog punomoćja.

4. Da li preko vaše kancelarije mogu da angažujem sudskog tumača?


 


Naravno, naša advokatska kancelarija sarađuje sa brojnim sudskim tumačima koji su potrebni radi prevoda dokumentacije i prisustva pred nadležnim državnim organima.

5. Kako se naplaćuju advokatske usluge?


 


Naše usluge se naplaćuju u fiksnom dogovorenom iznosu u zavisnosti od radnje koje se preduzimaju, kao i kompleksnosti predmeta, a ukoliko su potrebni pisani i usmeni pravni saveti naplata se uglavnom vrše po započetom satu.

6. Da li postoje neki dodatni troškovi?


 


Klijent pored naknade koju plaća za advokatske usluge, može imati dodatne troškove koji se plaćaju nezavisno od advokatskih usluga i one najčešće podrazumevaju troškove državnih taksi, prevoda dokumentacije, prisustvo sudskih tumača. Svi troškovi se transparetno prikazuju klijentu i u većini slučajeva ih on lično plaća licima koja pružaju ove usluge.

7. Kako se odvija komunikacija sa vašom advokatskom kancelarijom?


 


S obzirom na veliki broj upita i klijenata, komunikacija se uglavnom odvija preko emaila i odgovori se dobijaju u roku od 24h, osim kada je situacija urgentna tada naš tim reaguje odmah.

8. Da li garantujete uspeh?


 


Naša advokatska kancelarija ne uzima slučajeve u kojima smatra da ne može pomoći klijentu da ostvari svoja prava, a takođe naša kancelarija na transparentan način predstavlja klijentu celu proceduru.