Bez obzira da li kupujete, prodajete ili rešavate pravna pitanja vezana za nekretnine, naša kancelarija stoji vam na raspolaganju da obezbedi pravnu sigurnost i olakša proces donošenja ključnih odluka u vezi sa vašim ciljevima u oblasti nekretnina.

Naše usluge podrazumevaju:

 • Savetovanje i zastupanje pri kupovini nepokretnosti u Srbiji i regionu
 • Pregled dokumentacije i provera nepokretnosti u službi za katastar nepokretnosti
 • Sastav kupoprodajnih ugovora
 • Sastav predugovora
 • Sastav aneksa ugovora
 • Sastav ugovora o zakupu
 • Komunikacija sa nadležnim organima
 • Prisustvo u kancelarijama javnog beležnika
 • Zastupanje u sudskim i drugim postupcima

Pristup e-šalteru republičkog geodetskog zavoda

 • Digitalizacija vaših isparava za upis prava u katastar nepokretnosti
 • Podnošenje zahteva za upis u katastar nepokretnosti preko sistema e-šalter
 • Praćenje predmeta,
 • Zahtevi se odnose na sve vrste nepokretnosti i promena,
 • Uvid u dostupnu bazu podataka RGZ i preuzimanje izvoda iz lista nepokretnosti,