imigraciono pravo

June 16, 2024

BEZ REDOVA I PAPIRA: E-ŠALTER KAO NOVO REŠENJE ZA KATASTAR

U skladu sa promenama koje se dešavaju na tržištu rada Republike Srbije u vidu naglog povećanja stranih državljana koji apliciraju za privremeni boravak i radne dozvole...
June 4, 2024

Elektronsko osnivanje firmi

U skladu sa promenama koje se dešavaju na tržištu rada Republike Srbije u vidu naglog povećanja stranih državljana koji apliciraju za privremeni boravak i radne dozvole...
May 26, 2024

Elektronski potpis: Vaš novi lični pečat u digitalnom svetu

Stalno nastanjenje u Republici Srbiji predstavlja značajan korak za strance koji žele da integrišu u naše društvo na dugoročnoj osnovi...
May 7, 2024

Otkrijte sve o D vizi: vaš vodič za dugotrajni boravak u Srbiji

Stalno nastanjenje u Republici Srbiji predstavlja značajan korak za strance koji žele da integrišu u naše društvo na dugoročnoj osnovi...
April 12, 2024

Jedinstvena dozvola

Stalno nastanjenje u Republici Srbiji predstavlja značajan korak za strance koji žele da integrišu u naše društvo na dugoročnoj osnovi...
March 23, 2024

Stalno nastanjenje u Srbiji: Novi Zakon otvara vrata strancima

Stalno nastanjenje u Republici Srbiji predstavlja značajan korak za strance koji žele da integrišu u naše društvo na dugoročnoj osnovi...
March 23, 2024

Nove izmene i dopune zakona o strancima

U skladu sa promenama koje se dešavaju na tržištu rada Republike Srbije u vidu naglog povećanja stranih državljana koji apliciraju za privremeni boravak i radne dozvole...