zakon o strancima

June 16, 2024

BEZ REDOVA I PAPIRA: E-ŠALTER KAO NOVO REŠENJE ZA KATASTAR

U skladu sa promenama koje se dešavaju na tržištu rada Republike Srbije u vidu naglog povećanja stranih državljana koji apliciraju za privremeni boravak i radne dozvole...
June 4, 2024

Elektronsko osnivanje firmi

U skladu sa promenama koje se dešavaju na tržištu rada Republike Srbije u vidu naglog povećanja stranih državljana koji apliciraju za privremeni boravak i radne dozvole...
March 23, 2024

Nove izmene i dopune zakona o strancima

U skladu sa promenama koje se dešavaju na tržištu rada Republike Srbije u vidu naglog povećanja stranih državljana koji apliciraju za privremeni boravak i radne dozvole...