Radno pravo predstavlja fascinantno područje koje igra ključnu ulogu u svakodnevnom životu zaposlenih i poslodavaca. Radno pravo obuhvata širok spektar pravila i regulativa koja uređuju odnose između radnika i poslodavaca, štiteći prava i interese obiju strana.

Naš cilj je da vam pružimo jasne informacije, savete i resurse kako biste bolje razumeli dinamiku radnog prava. Bez obzira da li ste zaposleni koji želi bolje razumeti svoja prava, ili poslodavac koji želi uskladiti svoje poslovanje sa zakonodavstvom, nas tim će vam pomoći u vezi sa svim pitanjima vezanim za radno pravo

Naše usluge podrazumevaju:

 1. Izrada ugovora o radu
 2. Izrada ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 3. Izrada ugovor o delu
 4. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 5. Izrada pravilnika o radu
 6. Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
 7. Pravilnika o uzbunjivačima
 8. Izrada drugih opštih akata koji se uređuju prava i obaveze iz radnog odnosa
 9. Zastaupnje u postupcima nezakonitog otkaza
 10. Zastupanje u postupcima mobinga
 11. Savetovanje u radnopravnim odnosima