Advokatska kancelarija Dvornić


Dvornic law firm

 
O NAMA


Posvećujemo se svakom slučaju s posebnom pažnjom i stručnošću.


Advokatska kancelarija Dvornić je specijalizovana za oblasti imigracionog prava, privrednog prava, radnog prava i imovinsko pravnih odnosa u skladu sa tim akcenat joj je na konstantnom usavršavanju i pružanju najprofesionalnije usluge iz ovih oblasti prava .

Advokatska kancelarija Dvornić sarađuje sa mnogobrojnim stranim fizičkim i pravnim licima, nastojeći da pruži kompletnu uslugu radi lakšeg započinjanja života i poslovanja u Srbiji.

Prednost naše kancelarije jeste da nastojimo da pružimo sveobuhvatne usluge na jednom mestu, a naročito stranim licima povezujući usluge koje nisu direktno u našem fokusu sa našim partnerima specijalizovanim za oblasti poput intelektualne svojine, poreskog prava, krivičnog prava i drugih pravnih disciplina koje su neophodne našim klijentima.

USLUGE


Specijalizovani
u rešavanju problema


IMIGRACIONO PRAVO


Jedinstvena dozvola, privremeni boravci, D vize, stalna nastanjenja, državljanstvo, Azil, Imigracione žalbe

PRIVREDNO PRAVO


Osnivanje firme, ogranaka, sastav ugovora, statusne promene, prenos udela, bankarski poslovi

RADNO
PRAVO


Ugovori o radu, pravilnici, mobing, nezakonit otkaz, zastupanje u radnopravnim sporovima

IMOVINSKO PRAVNI ODNOSI


Kupovina i prodaja nepokretnosti, sastav ugovora, predugovora, pregled dokumentacije, e-šalter, zakazivanje notara


Kako do nas?